Mūsų bendrovės klientai yra smulkaus ir vidutinio dydžio įmonės.

Mūsų paslaugų užsakovai yra šių verslo šakų bendrovės:
* Paslaugų įmonės;
* Statybos įmonės;
* Prekybos įmonės;
* Leidybos ir su leidybine veikla susijusios įmonės;
* IT paslaugas teikiančios įmonės;
* Medicinos paslaugų įmonės;
* Restoranai ir viešojo maitinimo įmonės;
* Biudžetinės įstaigos;
* Užsienio filialai ar atstovybės;
* Laboratorijos;
* Ūkininkai;
* kitos įmonės.